Katsaus

Katsaus on Kriittinen korkeakoulu ry:n kustantama ja toimittama avoin verkkomedia. Julkaisemme esseitä, artikkeleita, kaunokirjallisia tekstejä, video- ja podcast-julkaisuja. Ylläpidämme myös vuosina 1957-2011 paperisena ilmestyneen Katsaus-lehden digitoitua lehtiarkistoa. Julkaisemme kirjoituksia suomalaisilta ajattelijoilta, asiantuntijoilta ja ammattikirjoittajilta, mutta otamme mielellämme vastaan myös meille lähetettyjä tekstejä, jotka käyvät läpi normaalin arvioinnin ja toimituksellisen prosessin.

Katsaus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kulttuurijulkaisu, joka pyrkii edistämään filosofista, humanistista ja yhteiskunnallista ajattelua Suomessa. Katsaus toimii ajatusten sivistyneenä kohtaamispaikkana.

Pyrimme laaja-alaisuuteen ja moninäkökulmaisuuteen, ja kannustamme kirjoittajia rohkeuteen ja avoimuuteen. Pyrimme julkaisupolitiikassamme noudattamaan Suomen lain lisäksi hyvää makua, ja siksi valikoimme mitä julkaisemme, mutta emme toisaalta sensuroi kirjoituksia tai aiheita. Siksi osassa julkaisemistamme teksteissä, videoissa tai podcasteissa esitetyistä näkemyksistä voi olla vastaanottajan näkökulmasta provosoivia tai ristiriitaisia piirteitä. Periaatteemme on kuitenkin avoimuus ja ajatusten sivistynyt kohtaaminen, minkä vuoksi julkaisemme tekstejä ja ajatuksia, joihin emme henkilökohtaisesti tai organisaatioina sitoudu – kirjoittajien esittämät näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin heidän omiansa, eli eivät välttämättä edusta Katsauksen tai taustaorganisaatio Kriittisen korkeakoulun virallisia kantoja.

Koska haluamme kannustaa lukijoitamme hitaaseen ja syvälliseen ajatteluun, mahdolliset vastineet ja muut reaktiot julkaisuihimme otetaan vastaan ensisijaisesti hyvin argumentoituina esseinä, jotka käyvät läpi normaalin arvioinnin ja toimituksellisen prosessin. Vastineet ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen: katsaus@kriittinenkorkeakoulu.fi.

Katsaus -verkkojulkaisu on käynnistetty Jenny ja Antti Wihurin säätiön ja Alfred Kordelinin säätiön tuella.

Julkaisun päätoimittajana on toiminut vuodesta 2020 alkaen VTM, filosofi Markus Neuvonen ja toimitussihteerinä FM, VTM Jaakko Vilja.