Ajankohtaista: Karanteenikirjoitusten voittajat julki!

Kevään 2020 Karanteenikirjoituksia-novellikilpailuun osallistuttiin 197 novellilla, joista palkittiin yhteensä viisi.

Kiitos kaikille Karanteenikirjoituksia-kilpailuun osallistuneille! Kilpailuraatimme on nyt saanut arvostelun vihdoin valmiiksi, ja on suuri ilomme julistaa kilpailun voittajat.

Kilpailu oli ilahduttavan vilkas – siihen osallistuttiin yhteensä 197 novellilla. Voittajien valikointi ei ollut helppo tehtävä, sillä kilpailunovellien taso oli kaiken kaikkiaan korkea. Osallistujissa oli sekä selvästi kokeneita kilpakirjoittajia että novellikilpailujen ensikertalaisia, ja palkitoehdokkaiksi ylsi kumpiakin.

Sekä aihe- että tyylivalinnat olivat novelleissa virkistävän monenkirjavia. Kuitenkin novellien aihevalinnoissa nousi yleisellä tasolla ajateltuna tiettyjä, useita kirjoittajia selvästi askarruttaneita teemoja esille (osittain kilpailun aihepiirin vuoksi), esim.:

– Huoli vanhuksista
– Läheisten kuolema (ja sen pelko)
– Kaipuu
– Naapurisuhteet
– Suhde itseen ja omiin odotuksiin
– Ilmastonmuutos ja maapallon kestokyky
– Jne.

Aihevalinnat kertovat omalla kielellään siitä, minkälaisiin mielenmaisemiin ja ajatuksiin koronakevät on meidät yhteiskuntana lingonnut.

Novellit arvioitiin anonyymisoidusti ja pisteyttämällä, eli voittajaksi selviytynyt sai keskimäärin eniten pisteitä arvosteluraadilta.

Pääpalkinnon voittajaksi kilpailussamme valikoitui Jouni Iskola novellillaan ‘Romahdus’.

Muita kilpailussa palkittavia novelleja oli:

– Pyry Qvick novellillaan ‘Naamari’
– Kaisa Honkala novellillaan ‘Katolla’
– Gilbert Granhålm novellillaan ‘Aloite’
– Hanna Kosonen novellillaan ‘Bonusta koronan aikaan’.

Koska novelleja saapui runsaasti ja niiden taso oli niin korkea, niin saatamme Katsauksessa julkaista näiden voittajanovellien lisäksi vielä toimituksen erikseen tekemiä valintoja. Pyydämme tällöin poimitun kirjoittajan lupaa julkaista novellin. Novellit tullaan näillä näkymin julkaisemaan syyskaudella 2020.

Vielä kiitos osallistujille! Kannustamme lämpimästi jokaista kilpailuun osallistunutta jatkamaan kirjoittamisen parissa, ja harkitsemaan novellien (ja muiden tekstien) lähettämistä Katsaukseen myös jatkossa.

Kasva ja sivisty – inhimillisissä rajoissa

Severi Hämäri, Kriittisen korkeakoulun puheenjohtaja

J.K. Galbraith sanoi kuusi vuosikymmentä sitten, että todellinen syy talouskasvun ylläpidolle on pelko yhteiskuntarauhan rikkoutumisesta. Ihmiselämän kannalta tarvittavat hyödykkeet pystyttiin länsimaissa jo silloin tuottamaan – ja ennen kaikkea välttämättömät tarpeet tyydyttämään – enemmän kuin tehokkaasti.

Talouskasvu pitää yllä työllisyyttä, ja työ pitää ihmismassat tyytyväisinä kuluttajina.

Talouskasvun mekanismiksi Galbraith tunnisti ensinnäkin systemaattisen halujen tuotannon – jossa kulutushyödykkeiden tuottajat tuottivat myynnin ja markkinoinnin avulla myös halun kuluttaa heidän tuotteitaan. Toisena tekijänä oli yksityisen, yritysten sekä julkisen velan luominen. Kolmantena on yhteiskunnan, yritysten sekä kansalaisten oma turvallisuuden hakeminen. Yhdessä nämä kolme mahdollistavat kasvun pitkälle yli inhimillisen tarpeen. 

Silloin kun Galbraith aiheesta kirjoitti, oli jo selvää, että talouskasvu tuottaa valtavaa ympäristötuhoa. Mutta sitä ei tiedetty, että millä mittakaavalla tämä tuho tulisi jatkumaan.

Rooman klubin tilaamasta tutkimuksesta Kasvun rajat on myös kohta viisikymmentä vuotta. Raportissa todettiin yksikantaan: luonnonvarat tulevat loppumaan ja jossakin vaiheessa niihin perustuva kasvu päättyy. 

70-luvulla suomalaiset intellektuellit Reijo Wileniuksen johdolla ottivat tämän viestin vakavissaan ja miettivät, että inhimillinen kasvu voisi korvata taloudellisen kasvun. Jos ihminen kasvaisi ja sivistyisi, hän selviäisi paremmin vaikka materiaalinen kasvu lakkaisi. Ajatus ilmeni erilaisina kokeiluina, kuten Inhimillisen kasvun -seminaarina Kriittisellä Korkeakoululla – sekä erinäisinä luentosarjoina, konferensseina sekä kirjoituksina.

On osoittautunut, että myös inhimillisellä kasvulla on rajansa. 

Esimerkiksi talouspsykologian tutkijat (kuten Daniel Kahneman ja Amos Tversky) ovat viimeisen puolen vuosisadan aikana löytäneet ihmiselle tyypillisiä ajattelun vinoumia. Nämä ottavat ajattelustamme vallan kaunosanaisista puheista tai rationaalisuuden ihailusta huolimatta. Ymmärrämme järjen tasolla oman etumme, mutta vaikutamme näiden vinoumien vuoksi kykenemättömiltä toimimaan etumme mukaisesti.

Viime vuosina yhteiskunnissa on merkkejä kääntymisestä sisäänpäin. Luonnonvarojen käyttö vain kasvaa – kansainvälisistä sopimuksista piittaamatta. Tässä ei auta, että keskiluokka on koulujakäyneempää kuin koskaan aiemmin. Huoli oman talouden heikkenemisestä tekee ihmisestä – vaikka kuinka koulutetusta ja sivistyneestä – hetkessä varsin tyhmän eläimen, joka etsii helppoja ratkaisuja. Tämä näkyy mielipiteissä ja äänestyskäytöksessä. Yhteiskunnan arvot kovenevat. Esimerkiksi huoli yhteiskunnallisista levottomuuksista on saanut jopa keskusjohtoisen Kiinan lisäämään jälleen kivihiilen käyttöä. Olemme saavuttaneet tason, jossa inhimilliset tarpeet tyydytetään jo hyvin pienellä vaivalla – kaikki ne, paitsi ihmisen tarve tuntea turvaa. 

Vihreää kasvua etsivät ajatushautomot eivät ole tuottaneet (sanottakoon: ainakaan vielä) läpimurtoja ja turvan tunnetta. Lisäksi Inhimillisen kasvun seminaarin kannustama luovuus ja henkisyys, jatkuva kehittyminen, on valjastettu osaksi tuottavuutta duunareille ja keskijohdolle suunnattujen mielenhallinta- ja luovuuskoulutusten muodossa – talouskasvun palvelukseen.  Tässä ei voi muuta sanoa kuin, että inhimillisen kasvun rajat ovat todella tulleet vastaan. 

Sivistystyön täytyy ottaa huomioon paitsi kasvun niin myös inhimillisen kasvun rajat – jos sillä on tarkoitus vastata tämän päivän ja tulevaisuutemme viheliäisiin ongelmiin. Galbraith halusi kyseenalaistaa aikansa politiikan taustalla olevat taloususkomukset ja -teoriat. Tälle – kuten myös ihmiskuvaan liittyvien oletusten uudelleen ajattelulle – olisi jälleen tarvetta. 

#sivistys #sivistysihme

John Kenneth Galbraith: The Afluent Society (Runsauden yhteiskunta), 1958.

Donelle Meadows, Jorgen Randers & Dennis Meadows: Limits of Growth (Kasvun rajat), 1972.

Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow (Ajattelu nopeasti ja hitaasti), 2011.

INKA tähtäsi inhimilliseen kasvuun https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/01/inka-tahtasi-inhimilliseen-kasvuun

Helsingin sanomat Pääkirjoitus: Talouskasvun hiipumisesta säikähtänyt Kiina käänsi suuntansa ja alkaa käyttää runsaasti lisää kivihiiltä https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000006317989.html

Sivistyksen varjoisalla puolella

Severi Hämäri, Kriittisen korkeakoulun puheenjohtaja

Sivistys on karannut niin keski-ikäisten kuin suurten ikäluokkien käsistä. Se on karannut sosiaaliseen mediaan ja YouTubeen. Nuoret eivät ole saaneet ekososiaalista sivistymistään Ilmastolakkoon keski-ikäisiltä. He ovat vertaisoppineet – löytäneet sivistystyön peruspalikan: opintopiirit.

Kuten sata vuotta sitten: Työväenliikkeen opintopiirit mahdollistivat Sosialidemokraattisen puolueen muutoksen radikaalista vallankumousliikkeestä yhteiskunnan selkärangaksi. Tämä näyttää toistuvan uuden sukupolven ilmastoliikkeessä!

Mutta oppivatpa nuoret verkossa myös uskonnollisilta ääriryhmiltä ja oikeistoradikaaleilta –  oppivat jopa vihasta. Vihaamaan ja pelkäämään. He löytävät esimerkkejä, malleja ja oppimateriaaleja radikalisoitumiseen. Nuoret altistuvat netissä vihasisällöille sellaisella mittakaavalla, että luvut järkyttävät. Tutkimuksessa viiden vuoden takaa 15-30 vuotiasta suomalaisista melkein puolet olivat altistuneet vihasisällöille. (Keipi ja kump 2017).

Tätä ei ehkä enää sivistystyöksi voi kutsua! Mutta kasvatusta se on. Ja se on perinteisen sivistystyön suuri haastaja.

Sivistys, mikä ihme -sarjan keskustelu Jyväskylässä jouduttiin nimittäin perumaan, koska osallistujat pelkäsivät tulla paikalle. Keskustelun aiheena oli Populistiset liikkeet sivistyksen haastajina Euroopassa. Kyse ei ollut edes äärioikeistosta, vain populismista. Perinteinen sivistystyö vaiennetaan pelolla, jota uusi verkossa leviävä kasvatus tuottaa.

Tämä on herätyksen paikka. Mitä sivistyksellemme kuuluu? Mihin se on menossa?

Sivistyksessä kyse ei ole elinikäisen oppimisesta – teknisestä ratkaisusta työelämän tarpeisiin, kirjoittaa Vesa-Matti Lahti . Hänen mukaansa sivistystyön tarkoitukseksi pitäisi nousta ajatusmallien muuttuminen kestävimmiksi. Sellaiseksi joilla pystymme kohtaamaan viheliäiset ongelmat.

Kyse on, kuten Eero Ojanen sanoo, siitä, mitä on olla ihmisiksi!

Me tarvitsemme julkista keskustelua, tutkimusta ja sivistystyön selkärangan vahvistamista.

#Sivistys #Sivistysihme #Erätauko

Lähteitä:

Keipi, T., Näsi, M., Oksanen, A. & Räsänen, P. (2017). Online hate and harmful content: Cross-national perspectives. New York: Routledge.

Vesa-Matti Lahti: “Aukkoja sivistyskäsityksessä” https://www.sitra.fi/julkaisut/aukkoja-sivistyskasityksessa/#sivistyksen-seuraava-vaihe

Eero Ojanen: Mitä on sivistys, Katsaus-verkkomedia https://youtu.be/WYj7QlVGsmg

Katsauksen paluu

Katsaus on yleiskatsauksellinen kulttuurilehti ja erilaisten näkemysten kohtauspaikka, jota julkaistiin vuosien 1957-2011 aikana. Se sisälsi filosofisten ja ajankohtaisten artikkeleiden lisäksi myös kaunokirjallista ja kuvataiteellista aineistoa.

Katsaus-lehden perusti vuonna 1957 emeritusprofessori Reijo Wilenius sekä joukko muita intellektuelleja. Kriittinen korkeakoulu toimi lehden julkaisijana perustamisestaan 1968 lähtien. Lehden noin 200 numerossa on julkaistu noin 1000 artikkelia noin 700 eri kirjoittajalta.

Kriittisellä korkeakoululla aloitettiin vuonna 2017 Katsaus-lehden vuosikertojen digitointiprojekti Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella. Julkaisuoikeuksien selvitys ja julkaisualustan rakennus on käynnissä. Näytteeksi tulevasta olemme julkaisseet vapaasti luettavaksi lehden ensimmäisen numeron, se löytyy tästä linkistä pdf-muodossa.

Keväällä 2019 taas uusi Katsaus aloittaa toimintansa Jenny ja Antti Wihurin sekä Alfred Kordelinin avustuksen turvin. Luvassa on videoita ja podcasteja sekä myöhemmin blogikirjoituksia. Myös Katsaus-arkisto saataneen valmiiksi syksyn 2019 aikana.

Lauantain 6.4. klo 14 voi laittaa jo kalenteriin. Silloin Katsauksen Youtube-kanava käynnistyy näillä näkymin Nykyaika-tapahtuman merkeissä. Asiasta lisää lähiaikoina!

Tervetuloa lukemaan, katselemaan, kuuntelemaan ja osallistumaan!