Lehtiarkisto

Tälle sivulle rakentuu ennen pitkää Katsaus-lehden 1957-2011 lehtiarkisto.

Katsaus on yleiskatsauksellinen kulttuurilehti ja erilaisten näkemysten kohtauspaikka, jota julkaistiin vuosien 1957-2011 aikana. Se sisälsi filosofisten ja ajankohtaisten artikkeleiden lisäksi myös kaunokirjallista ja kuvataiteellista aineistoa.

Katsaus-lehden perusti vuonna 1957 emeritusprofessori Reijo Wilenius sekä joukko muita intellektuelleja. Kriittinen korkeakoulu toimi lehden julkaisijana perustamisestaan 1968 lähtien. Lehden noin 200 numerossa on julkaistu noin 1000 artikkelia noin 700 eri kirjoittajalta.

Kriittisellä korkeakoululla aloitettiin vuonna 2017 Katsaus-lehden vuosikertojen digitointiprojekti Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella. Julkaisualustan rakennus jatkuu Wihurin ja Kordelinin rahastojen tuella. Näytteeksi tulevasta olemme julkaisseet vapaasti luettavaksi lehden ensimmäisen numeron, se löytyy tästä linkistä pdf-muodossa.

Katsaus 1/1957

Broms, Henri: Idässä sarastaa – pari näytettä Iqbalin runoudesta, sivu 14
Karhunmaa, Pentti: Runous elämänruokana, sivu 10
Kääriäinen, Heikki: Pirstoutunut yhteiskunta ja ylioppilaspolitiikka, sivu 26
Nyholm, Pentti: Yhtyykö Eurooppa?, sivu 6
Siikala, Kalervo: Mihin menet, Suomen maaseutu?, sivu 22
Vala, Klaus: Atomifyysikkojen kohtalo, sivu 12
Wilenius, Reijo: Ihmisoikeudet nykyisessä maailmassa, sivu 2

Jos olet kirjoittanut Katsaus-lehteen tai olet muusta syystä Katsaus-lehdessä julkaistun materiaalin oikeuksien haltija, emmekä ole ottaneet sinuun vielä yhteyttä, olemme kiitollisia yhteydenotosta!Poistamme myös artikkelit julkisesta jaosta oikeuksien haltijan sitä pyytäessä.

Aiemmin tällä sivulla luettavissa olleet vuosien 2004-2011 sisällysluettelot löytyvät nyt täältä.