Filosofia ja psykologia: kasvatusfilosofi Urpo Harvan ajattelu, vieraana Johanna Kallio

Mitä voisi olla ympäristötietoinen itsekasvatus? Kuka loi aikuiskasvatuksen alan käsitteistön ja kehitti sen filosofista pohjaa? Tulisiko yhteiskunnan tarjota jokaiselle tahtovalle mahdollisuudet sivistää itseään ilmaiseksi läpi elämän?

Tony Dunderfeltin isännöimän podcastin vieraana on väitöskirjatutkija ja kasvatustieteen maisteri Johanna Kallio. Keskustelun keskiössä on eräs mahdollinen kasvatustieteiden “suuri tuntematon” aikuiskasvatustieteen professori, kasvatusfilosofi ja hänen omin sanoin vihertävä humanisti Urpo Harva (1910-1994). Harvan näkemyksen mukaan aikuiskasvatuksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat mm. luonnon ja ympäristön varjelu, ihmisen kasvamisen vapaus ja elinikäisyys, sekä mahdollisuudet rakentaa omaa suhdettaan yhteiskuntaan.
Harvan näkemyksiin kuuluu myös pessimistinen arvio yhteiskunnan kehityksestä. Hänen mukaansa yhteiskunta on liian markkinaohjautuva, teknologiariippuvainen, arvostaa liikaa taloutta ja on taipuvainen unohtamaan luonnonsuojelun. Tämän kaltaisessa ympäristössä, Harvan mukaan, ihminen ei voi kasvaa vapaasti, koska ympäristö ohjaa ihmistä toimimaan hyötyä tavoitellen.

Katso myös