Filosofia ja psykologia: Lauri Rauhalan ihmiskäsitys – vieraana Jussi Backman

Katsauksen Soundcloudista löytyy nyt uuden Filosofia ja psykologia -podcastin kaksi jaksoa! Ensimmäisessä jaksossa keskustellaan Lauri Rauhalan ajattelusta:
Pitäisikö psykologien tutkia rohkeasti ihmisen yksilöllisiä kokemuksia? Kuinka pitkälle ihmisen elämä on mitattavissa? Psykologi ja filosofi Lauri Rauhala piti ongelmallisena behavioristisen ja positivistisen psykologian ihmiskäsitystä, mutta millainen oli Rauhalan oma kokonaisvaltaisempi näkemys ihmisestä?
Psykologi Tony Dunderfeltin isännöimän podcastin vieraana on filosofian dosentti Jussi Backman. Keskustelussa käydään läpi Rauhalan elämää ja ajattelua mm. millaisia kokemuksia Rauhalalla oli käytännön auttamistyöstä ennen väitöskirjan kirjoittamista, kuinka 60-luvun psykiatriakritiikki vaikutti aikansa ajattelun ilmapiiriin, mikä on fenomenologian ja psykoanalyysin suhde Rauhalan ajattelussa.
Lyhyesti Rauhalan ihmiskäsityksestä: Ihminen on tietoinen ja tajunnallinen olento, jolla on kyky kokea maailma merkityksellisenä. Rauhalan ajattelua luonnehtii kriittinen suhtautuminen positivistiseen ja behavioristiseen näkökulmaan psykologiassa, joissa ihminen on ikään kuin luonnontieteellisen metodin tutkimuskohteena. Rauhala suhtautui myös kriittisesti ajatukseen mielenterveyden ongelmista vain aineeseen palautuvina ilmiöinä. Rauhalalle ihminen on ennemminkin “dynaaminen”, jossakin tilanteessa oleva olento, mutta esimerkiksi yhteiskunnallinen tilanne ei määritä ihmistä kokonaisuudessaan, vaan useat näkökulmat ihmiseen tulisi ottaa huomioon.
Podcastissa mainitun Jussi Backmanin kirjoittaman tiiviin tekstin Rauhalasta voi lukea täältä: filosofia.fi/fi/blogi/lauri-rauhala-1914-2016

Katso myös